facebook  •  wordlessImages  •  natuurCultuur  •  mobile  •  rss feed

November 2017

Museum Beelden aan Zee Museum Beelden aan Zee in Scheveningen organiseert met No Excuses! de eerste solotentoonstelling van Tirzo Martha in Nederland. Martha is geboren en getogen op Curaçao. Hij geldt als een van de meest kritische kunstenaars van de Antillen. Zijn intrigerende sculpturen en installaties bieden een boeiende inkijk in de complexiteit van de Caribische wereld. Martha onthult en analyseert met No Excuses! zowel de kwaliteiten als de eigenaardigheden van zijn geliefde eiland. Geen excuses meer om niet de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst. De cultuurconsument nam in Weert de trein naar Den Haag, alwaar hij met de vouwfiets de tramsporen volgde tot in het vijf kilometer verderop gelegen Scheveningen.
Stedelijk Museum Amsterdam Het Stedelijk Museum in Amsterdam toont met The Deep End werk van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet. Dubuffet stelde zich zijn hele loopbaan de vraag hoe een schilderij de beweging van onze rusteloze gedachten kan verbeelden en hoe ze ons een wereld laat zien achter de zogenaamde objectieve wereld waaraan we gewend zijn. Aan de hand van de bijzondere collectie werken die het Stedelijk Museum aankocht en kreeg van de kunstenaar, toont The Deep End hoe Dubuffet deze vraagstukken vanaf eind jaren veertig tot de jaren zeventig aanpakte. De cultuurconsument nam in Weert de trein naar Amsterdam−Amstel, alwaar hij zich per vouwfiets naar het Museumplein begaf.
Artikel 27 Art 27 vzw, een kunsteducatieve organisatie die vooral actief is in de ex–mijnregio Heusden–Zolder (B), nodigde 43 hedendaagse kunstenaars uit om zich te laten inspireren door Ode an die Freude. Artikel 27/2017 wil met deze tentoonstelling het pure genieten van kunst vieren. Enerzijds als een authentiek lofdicht aan de vreugde, anderzijds als een herinnering aan de kracht van het oorspronkelijke Europese gedachtegoed, gesymboliseerd in het volkslied, de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. De cultuurconsument fietste op een druilerige zondagnamiddag naar Heusden–Zolder, alwaar hij zich in de P. Paquaylaan naar het voormalig Zensoftgebouw begaf.
Ludwig Forum Het Ludwig Forum in Aachen laat met Kunst x Kuba de grootste presentatie van hedendaagse Cubaanse kunst in Duitsland zien. Het museum huisvest de meest uitgebreide verzameling Cubaanse hedendaagse kunst in Europa. Voor het eerst wordt de eigen collectie aangevuld met werk van jonge Cubaanse kunstenaars. Daardoor geeft Kunst x Kuba een dieper inzicht in de ontwikkeling van dertig jaar visuele kunst in het Caraïbisch land, en roept vragen op over de relatie tussen cultuur en politiek, globalisatie en macht. De cultuurconsument reisde met drie bussen via Genk en Maastricht naar Aachen, alwaar hij zich te voet vanaf de bushalte aan de Elisenbrünnen naar het museum in de Jülicher Straße begaf.

Oktober 2017

CIAP CIAP in Hasselt toont met meetsysteem werk van o.a. Jacques Lizène en gerlach en koop. Curator Bas Hendrikx combineert het werk van beide kunstenaars, zij het in verschillende mate van zichtbaarheid en aanwezigheid. De titel van de tentoonstelling is een palindroom die zowel van voor naar achter als andersom kan worden gelezen, en beklemtoont de gedeelde interesse van de kunstenaars in de mechanismen van taal en beeld. Gelijktijdig loopt de tentoonstelling S.W en het CIAP Pact met werk van Stijn Wybouw, master student Vrije Kunsten aan de PXL-MAD School of Arts in Hasselt. Wybouw presenteert wekelijks nieuw werk conform het ritme van de academische kalender. De cultuurconsument nam de bus naar Hasselt, alwaar hij zich per vouwfiets naar de Lombaardstraat 23 begaf.
The Materiality of the Invisible Drie instellingen voor kunst Marres, Van Eyck en Bureau Europa in Maastricht brengen met de tentoonstelling The Materiality of the Invisible archeologen en hedendaagse kunstenaars samen. Zoals hedendaagse kunst niet onder een noemer te vangen is, is archeologie meer dan graven naar overblijfselen uit een onbekend verleden. The Materiality of the Invisible toont werk van een dertigtal jonge en gevestigde kunstenaars. Net als archeologen leggen zij het verborgene bloot, dringen door in andere tijden en onderzoeken de onderliggende lagen van onze sociale, maatschappelijke en politieke realiteit. De cultuurconsument nam de bus naar Maastricht, alwaar hij zich te voet van de ene locatie naar de andere begaf.
Kunsthal KAdE Kunsthal KAdE in Amersfoort nodigde beeldend kunstenaar Maria Roosen uit om de tentoonstelling VUUR samen te stellen. Roosen maakt beelden, tekeningen, aquarellen en installaties in verschillende materialen waaronder glas, wol, hout, eieren, citroenen, granaatappels en zeep. Het maakproces, het vakmanschap en het ambachtelijke zijn voor haar even belangrijk als het uiteindelijke resultaat. In het grote oeuvre van Maria Roosen speelt vuur een wezenlijke rol, zowel letterlijk als figuurlijk. Meedogenloos vuur dat vormend en verwoestend kan zijn, maar dat tegelijkertijd ook een louterende kracht biedt voor maker en beschouwer. De cultuurconsument nam in Weert de trein naar Amersfoort, alwaar hij zich per vouwfiets naar de kunsthal aan het Eemsplein begaf.
Van Abbemuseum Het Van Abbemuseum in Eindhoven toont met Traces #1: Beyond Generations hoe ontwerpers de afgelopen 70 jaar visies uitwerken en het vakgebied veranderen door met elkaar in gesprek te gaan. Elke generatie ontwikkelt een eigen invulling, van nuttige functionaliteit tot luxe schoonheid. Veel ontwerpers hebben de wens om uniek te zijn. En toch staan ze onbewust op elkaars schouders. Ze lijken gesprekken te voeren over een gedeelde ambitie, terwijl ze soms decennia van elkaar zijn gescheiden. Anderen koesteren de tweestrijd om zo hun eigen positie te markeren. De cultuurconsument fietste naar Eindhoven, alwaar hij de eerste tentoonstelling in een reeks van vijf Traces bezocht. Zoals steeds kan hij de soep in de museumcafetaria warm aanbevelen.
Textielmuseum Het Textielmuseum in Tilburg brengt met de tentoonstelling Earth Matters designers en kunstenaars bij elkaar die op zoek zijn naar nieuwe manieren van produceren. Het zijn innovatieve denkers die in staat zijn om onze mentaliteit te veranderen en werk ontwikkelen dat ons de weg leidt naar een nieuwe wereld. De fouten van de vorige eeuw, zoals het ecologisch misbruik van de aarde, overconsumptie, hebzucht en geweld, moeten worden rechtgezet. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en alternatieve energiebronnen bieden hoop voor de toekomst. De cultuurconsument reisde met drie bussen via Geel en Turnhout naar Tilburg, alwaar hij vanaf het station in twintig minuten naar het museum in de Goirkestraat wandelde.

September 2017

WIELS WIELS in Brussel laat met Explorer werk zien van de Amerikaanse kunstenaar Rita McBride. De titel van de tentoonstelling is zowel geestig als precies. In combinatie met de naam van de kunstenaar suggereert het dat McBride zelf een verkenner is, wat voor alle goede kunstenaars geldt. Ze heeft een scherp oog voor vormen en structuren in onze stedelijke omgeving die gewoonlijk onopgemerkt blijven: airconditioners, ventilatiegaten, leidingen, dakramen, telecomkasten. McBride transformeert hun typische materialen of verandert hun schaal om sculpturen te creëren die de spanningen tussen functionalisme en formalisme onderzoeken. De cultuurconsument nam de trein naar Brussel, alwaar hij zich per vouwfiets naar de Van Volxemlaan 354 begaf.
Van Bommel Van Dam Museum Van Bommel Van Dam in Venlo presenteert met Playhouse '71−'17 een tentoonstelling waarbij de geïnteresseerde bezoeker verondersteld wordt mee te denken over de toekomstige functie van het museum. Het is een voorstel, een uitnodiging, een compositie die graag in dialoog gaat met de huidige staat waarin het museum zich bevindt. Interessanter is echter de tentoonstelling Void, Desire & Undefined Darkness met een uitgebreide selectie van mysterieuze nachtbeelden uit Noord-Limburg gemaakt door Perry Schrijvers. De cultuurconsument nam in Weert de bus naar Venlo, alwaar hij vanaf het station in vijf minuten naar het museum wandelde.
GlazenHuis Het GlazenHuis in Lommel viert zijn tiende verjaardag met de tentoonstelling XY, waarin de X staat voor 10 en de Y voor Years. Voor de vierentwintigste expositie nodigde het Lommelse glasmuseum 24 Belgische kunstenaars en ontwerpers uit. Koen Vanmechelen, Jan Fabre, Wim Delvoye, Hans Op de Beeck, Ann Veronica Janssens e.a. brengen een update van het gebruik van glas in het vakgebied van beeldende en toegepaste kunsten in België. De cultuurconsument fietste op een winderige dag tussen de buien door naar Lommel, alwaar hij bijwijlen de indruk kreeg dat hij iets te ver gereden was en zich in het nabije buitenland bevond.
Museum De Domijnen Museum De Domijnen in Sittard creëerde met Ecovention Europe (samentrekking van ecology en invention) een overzichtstentoonstelling met werk van veertig kunstenaars uit dertien landen. Deze kunstenaars signaleren dat de resources van Moeder Aarde niet onuitputtelijk zijn. Door middel van spraakmakende, kunstzinnige en innovatieve projecten, vragen ze aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Alle kunstenaars en werken zijn geselecteerd omdat zij tot doel hebben de milieucrises in Europa te belichten of op te lossen. Een aantal van de installaties staat buiten opgesteld. De cultuurconsument fietste op een mooie nazomerdag naar Sittard, alwaar hij het een en het ander herkende van zijn vorige bezoekjes.

Augustus 2017

Stedelijk Museum Het Stedelijk Museum in Amsterdam stelde een expositie samen met werk van Edward Krasinski, een van de belangrijkste Oost−Europese kunstenaars van de twintigste eeuw. Krasinski werkte in Warschau als illustrator en decorontwerper. Hij ontwikkelde een oeuvre beïnvloed door het dadaïsme, het surrealisme en later het Poolse constructivisme. De tentoonstelling omvat meer dan vijftig jaar van Krasinski's opmerkelijke carrière, verkent zijn experimentele benadering van kunst en tentoonstellingen maken, en belicht zijn bijdrage aan internationale tendensen als het minimalisme en conceptuele kunst. De cultuurconsument nam in Weert de trein naar Amsterdam−Amstel, alwaar hij zich per vouwfiets naar het Museumplein begaf.
CIAP CIAP in Hasselt presenteert met The Future of Not Working een tentoonstelling met werk van Aline Bouvy. Bouvy ondergraaft de dominante machtsstructuren van onze maatschappij. Ze maakt haar kritische stem verteerbaar door abstrahering, multiplicatie en parodiëring. De tentoonstelling is doorspekt van een complex netwerk aan linguïstieke referenties. Bovendien refereren enkele werken naar de dematerialisatie van arbeid. Bouvy hanteert materialen en media in functie van het idee dat ze voor ogen heeft. Het leeuwendeel van de aanwezige werken is geconcipieerd op basis van jesmonite, een alternatief voor natuurlijk hars. De cultuurconsument nam de bus naar Hasselt, alwaar hij zich per vouwfiets naar de Lombaardstraat 23 begaf.
M HKA M HKA, het museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen, brengt met Een tijdelijk toekomsteninstituut professionele futuristen en kunstenaars samen om na te gaan wat hen verbindt en op welke manier ze bij elkaar te rade gaan. Net zoals kunst is toekomstenonderzoek meer dan een discipline. Het biedt geen rechte lijn naar kennis, maar een praktijk en methode die langs indirecte paden tot inzichten leidt. Dit project wil aanzetten tot associatief en kritisch denken over wat nog moet komen. De cultuurconsument nam de trein naar Antwerpen, alwaar hij zich per vouwfiets naar het museum begaf. Zoals steeds kan hij de soep in de museumcafetaria warm aanbevelen.
Bonnefantenmuseum Het Bonnefantenmuseum in Maastricht laat met Look at me and see what I could not (yet) see het publiek kennismaken met de schilderkunstige ontwikkelingen in het oeuvre van Gilbert de Bontridder en dit ter ere van de twintigste editie van de stimuleringsprijs die naar hem is vernoemd. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor afgestudeerde kunstenaars die opereren op het snijvlak van praktijk en theorie. Tegelijkertijd loopt de omvangrijke retrospectief A Pen of All Work van de Amerikaanse kunstenaar Raymond Pettibon. De cultuurconsument fietste op een natte zomerdag in augustus naar Maastricht, alwaar hij niet de enige bleek te zijn die een binnenactiviteit had gepland.
M-Museum M-Museum in Leuven toont met Dubbelverhalen werk van de Franse kunstenaar Aurélien Froment. Froment vat zijn werken op als presentaties waarin hij de realisaties van andere kunstenaars voor het voetlicht plaats. Dit doet hij steeds vanuit zijn persoonlijke blik. Voor ieder project maakt de kunstenaar gebruik van een specifieke methodologie. Hij transformeert de werken die hij aanhaalt zoals een vertaler van de ene taal naar de andere overgaat. Tegelijkertijd loopt de tentoonstelling Sprung a leak met werk van Cécile B. Evans. De cultuurconsument nam de bus naar Leuven, schafte zich bij de Lijn voor 7 € een M-buspas aan en kreeg er gratis een toegangskaart (normaal 12 €) bij voor het M-Museum!
Museum Beelden aan Zee Museum Beelden aan Zee in Scheveningen haalt met Body and Soul werk in huis van de Chinese schilder, graffitikunstenaar, fotograaf en beeldhouwer Zhang Dali. Dali's werk benadrukt de complexiteit en onderzoekt de kwalijke gevolgen van de vooruitgang in China. Tegelijkertijd loopt de tentoonstelling Life is a burning tire met werk van Nero / Alessandro Neretti. De cultuurconsument nam in Weert de trein naar Den Haag, alwaar hij met de vouwfiets de tramsporen volgde tot in het vijf kilometer verderop gelegen Scheveningen. Hij kan het biologisch ciabatta broodje met gegrilde groenten dat men in de museumcafetaria serveert, warm aanbevelen.

Juli 2017

WIELS WIELS in Brussel presenteert naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan een tijdelijke tentoonstelling die de rol van museums vandaag verkent. Het afwezige museum is een voorafschaduwing of blauwdruk voor een mogelijk museum voor hedendaagse kunst in de hoofdstad van Europa. De expositie met werken van 47 kunstenaars vindt plaats in de drie historische gebouwen van de voormalige Wielemans brouwerij: WIELS, BRASS en Métropole. De cultuurconsument nam de trein naar Brussel, alwaar hij zich per vouwfiets naar de Van Volxemlaan 354 begaf. De locatie Métropole was voor hem een openbaring.
Van Abbemuseum Het Van Abbemuseum in Eindhoven toont met de solotentoonstelling Journeys without Arrivals het eerste uitgebreide overzicht van Qiu Zhijie, een van de meest belangrijke Chinese kunstenaars van zijn generatie. Zhijie gebruikt uiteenlopende media en weet verschillende tijdsperiodes en geografische gebieden met elkaar te verweven. Er ontstaat een intiem portret van de kunstenaar als alleskunner. Hij omarmt het concept van Total Art en ziet kunst als een krachtige motor voor verandering en bewustwording. De cultuurconsument fietste op een zonnige zomerdag naar Eindhoven, alwaar hij voor het eerst kennismaakte met het werk van Zhijie.
Museum De Domijnen Museum De Domijnen in Sittard nodigde voor de groepsexpositie Ben ik een dier? kunstenaars uit die op enige wijze bezig zijn met deze existentiële vraag. Het dierenrijk, al eeuwen een inspiratiebron in de beeldende kunst, functioneert hier vooral als een spiegel. Met het bestuderen van dieren, bestuderen we ook onszelf. Gastconservatoren Colette Olof en Joanna van de Zanden selecteerden werken van o.a. Elin Magnusson, Charlotte Dumas, Mitsy Groenendijk, Christiaan Zwanikken, Aernout Mik en Vanna Bowles. De cultuurconsument fietste op een mooie zomerdag richting Sittard, alwaar hij bij het verlaten van het museum de bekende Breese beeldhouwer Stefan Bongaerts tegen het lijf liep.
Ludwig Forum Het Ludwig Forum in Aken presenteert naar aanleiding van de uitreiking van de Kunstpreis Aachen 2016 de solotentoonstelling Handlung denken met werk van de Duitse kunstenaar Franz Erhard Walther. Het is een representatieve selectie van handlungsbezogene Arbeiten uit verschillende decennia. Tegelijkertijd loopt de tentoonstelling The Appearance of That Which Cannot Be Seen van Armin Linke. De cultuurconsument reisde met drie bussen via Genk en Maastricht naar Aken, alwaar hij zich te voet vanaf de nieuwe bushalte aan de Elisenbrünnen naar het museum in de Jülicher Straße begaf.

2017

GlazenHuis
Kunsthal KAdE
Ludwig Forum
Ludwig Forum
Ludwig Forum
M HKA
M-Museum
Museum Abteiberg
Museum Beelden aan Zee
Museum Beelden aan Zee
Museum Beelden aan Zee
Museum Boijmans Van Beuningen
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen
Museum De Pont

Museum van Bommel van Dam
Museum van Bommel van Dam
Stedelijk Museum Amsterdam
stedelijk Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam
Stephen Fearing
Textielmuseum
Textielmuseum
The Materiality of the Invisible
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
Vitalski
WIELS
WIELS
WIELS

2016

Jonas Winterland
Kasteel Oud-Rekem
KMSKB
Kunsthal KAdE
KunstTour
Kröller-Müller Museum
Lieven Tavernier
Ludwig Forum
Ludwig Forum
Ludwig Forum
M HKA
M HKA
M HKA
M-Museum
Matt Watts
Matty Charles & Katie Rose
Mondriaanhuis
Museum Arnhem
Museum Beelden aan Zee
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen
Museum De Domijnen

Museum De Pont
Museum De Pont
Museum De Pont
Museum Het Valkhof
neeka
Nigel Williams
Noord-Brabants Museum
Raymond van het Groenewoud
Rita Hosking
Rod Picott & Sergio Webb
Schudden
Sonsbeek '16
Stedelijk Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Den Bosch
The Crooked Brothers
Trade Marks
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
WIELS

2015

De 9de maand
De Frivole Framboos
Deneckere, Zeste & Delrue
Futuur Natuur
JackoBond
Jan Jaap van der Wal
Javier Guzman
Johan Terryn
Kunsthal KAdE
Kunsthal Rotterdam
LAZARUS
Ludwig Forum
Ludwig Forum
Ludwig Forum
M HKA
M HKA
M HKA
M HKA
M-Museum
Marithé Van der Aa
Marres
Matt The Electrician
Mondriaanhuis
Museum Beelden aan Zee
Museum De Fundatie

Museum De Pont
Museum Het Domein
Museum Het Domein
NAK
Nathan Bell
Rowwen Hèze
Shannon Lyon
SKaGeN
Stedelijk Museum
Stedelijk Museum
Stedelijk Museum
Steven Goegebeur
Susan Clynes
Tom Theuns & Paul Russell
Thomas Smith
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
VONK
Wim Claeys
Z33
Z33
Z33
Z33

2014

Fries Museum
Galandart
Groninger Museum
Het Wei/land
Hof van Eede
HT Roberts
Fabien Degryse
Janne Desmet
Jan Jaap van der Wal
Johna
Katinka Polderman
Keramiekmuseum
Kommil Foo
Lazarus
Little Kim
Living roots
Ludwig Forum
M HKA
M HKA
Marres
Matt Harlan
Mine-Art 2

Montanaro-Cavez
Museum Het Domein
Museum Het Domein
Nigel Williams
Piv Huvluv
Piv Huvluv
Rijksmuseum
Silvester Zwaneveld
Stedelijk Museum
Steven Mahieu
ToM Act III
Tom Freund
TREsBASSE
Unie Hasselt-Genk
Van Abbemuseum
Van Abbemuseum
Wasserbauer
Vitalski
Z33
Z33
Z33

2013

Glazen Huis
Greg Trooper
Guido Belcanto
Harmonic Fields
Henk Rijckaert
Johna
Josse De Pauw
Kamagurka
Kasteel Oud-Rekem
Katy Too
KBVT
Kim In the Middle
Kröller-Müller Museum
Lazarus
Living Hero
Ludwig Forum
Ludwig Forum
M HKA
M HKA
M HKA
M-Museum
Maen Florin
Mine-Art
Museum Elsene

Moi Non Plus
Museum Beelden aan zee
Museum Het Domein
NUNC
Reverend Peyton
Soetkin
Sofie La Digue
Stedelijk Museum
Stedelijk Museum
The Antler King
Theater Antigone
The Lunatics
Whitehorse
Van Abbemuseum
Vitalski
Xander De Rycke
Yves Peeters Group
Z33
Z33
Z33
Z33
Z33

2012

Guy Swinnen
It's a G.A.S.
Jeroen Leenders
Katinka Polderman
KBVT
Kristen Cornwell
Lady Angelina
Liliane Vertessen
Ludwig Forum
Ludwig Forum
Ludwig Forum
Manifesta 9
Manifesta 9
Manifesta 9
Manifesta 9
ManifestAanwezig
Moustash
M HKA
M HKA
Museum Elsene

Nele Needs A Holiday
Nick Ervinck
Pit
RE:CONVERSE #1
Silvester Zwaneveld
Staf Steegmans
Stash
Steven Goegebeur
Steven Mahieu
Strange Fruit
SuperBodies
SuperBodies
SuperBodies
SuperBodies
Van Abbemuseum
WIELS
WIELS
Wim Helsen
Z33
Zware metalen